Garantie

Vloerkledenloods verkoopt en levert kwalitatief goede vloerkleden.

Wij staan in voor een deugdelijk product. De levensduur van een vloerkleed moet voldoen aan het verwachtingspatroon. Indien een product hier niet aan voldoet zullen wij deze vervangen of kosteloos herstellen. Garantie op je vloerkleed is bij wet geregeld.

Wettelijke garantie is van toepassing op alle producten.

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product moet doen wat je als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik.

Uiteraard geldt de wettelijke garantie alleen bij normaal gebruik van het vloerkleed. Dit betekent dat het vloerkleed in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. De garantie is aflopend. Bij normaal gebruik van een vloerkleed is er sprake van waardevermindering gedurende de gebruiksperiode.