Klachtenprocedure

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om de betreffende klacht aan ons door te geven. Je klacht doorgeven kan per mail, post en telefoon.

Onze gegevens:

Interieur05
Douwe Tammingawei 34
8914 AH Leeuwarden

Telefoonnummer: + 31 (0) 58 843 0755
E-mailadres: info@vloerkledenloods.nl

Na ontvangst van je klacht, ontvang je van ons een bevestiging. Wij zullen je klacht binnen 7 dagen na ontvangst beantwoorden, mochten wij hier meer tijd voor nodig hebben, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen.

Je kan bij een klacht of geschil ook terecht kan bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag of bij het Europese online geschillenplatform (ODR).

Klachtenprocedure