Garantie

Wanneer je een bestelling plaatst in onze webshop, mag je ervan uitgaan dat het product in goede staat verkeert en bij normaal gebruik naar behoren functioneert. Hoe lang een artikel meegaat, hangt af van wat het is. Wij kijken naar de economische levensduur, want het ene product gaat langer mee dan het andere. Je moet een artikel in ieder geval een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Koop je iets in de outlet? Ook dan heb je recht op een goed product.

Indien een product hier niet aan voldoet zullen wij deze vervangen of kosteloos herstellen. Garantie is bij wet geregeld en houdt in dat het product datgene is en doet wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Een product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Uiteraard geldt de wettelijke garantie alleen bij normaal gebruik van een product. Dit betekent dat het product in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.

Garantie is niet van toepassing wanneer:

  • De slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd;
  • Schade aan het product is ontstaan door onjuist gebruik of nalatig onderhoud;
  • Wanneer gebreken of defecten al bekend zijn op het moment van aanschaf of wanneer je het product ontvangt (indien dit het geval is dan verzoeken we je contact op te nemen met onze klantenservice)

Het aankoopbewijs van je bestelling is ook het garantiebewijs van je artikel. Wil je aanspraak maken op garantie, dan vragen wij om een kopie. 

© 2020 VloerkledenloodsDesigned by Studio Chris 10Developed by AndCode